Trang chủTruyện của tác giả Betrayal1988

Truyện của tác giả Betrayal1988 - Trang 1

2717 394 Betrayal1988Writing

Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x

236223 33532 Betrayal1988Writing

Tác giả: W Tòng Tinh Nhân vật chính: Doãn Hoàn Từ Tag: Cổ đại, xuyên thư, chủ thụ, ngôi thứ nhất, có

153298 12669 Betrayal1988Writing

Tên khác: Trai thẳng mọc bướm Tác giả: W Tòng Tinh Nhân vật chính: Tang Lân Tag: Ký túc xá, NP, song tính,

43453 4179 Betrayal1988Writing

Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã,

3514 533 Betrayal1988Writing

Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Công điên phê (bị khờ) hung ác nham hiểm x Mỹ nhân thụ dịu

177747 19619 Betrayal1988Writing

Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Đường Cảnh Hạo X Tống Bảo Tag: Cổ đại, sinh con, niên thượng, trùng

383894 37403 Betrayal1988Full

Tác giả: Cung Thập Nhất Nhân vật chính: Khương Minh Ý x Hứa Tri Niên | Nhân vật phụ: Nghiêm

14764 2799 Betrayal1988Writing

Tác giả: Mãn Lâu Chiêu Nhân vật chính: Lục Ứng Hoài × Ninh Dũ (Công nổi loạn quanh năm x Thụ

36435 3793 Betrayal1988Writing

Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Trần Thúc x Giang Tiểu Nhạc (Đứng đường bán thân thụ x Chó hoang

176723 21195 Betrayal1988Writing

Tác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Mộ Bạch (Tiểu quỷ thụ) x Diêm Hạc (Chủ tịch công) Tag: Linh dị