Trang chủTruyện của tác giả YaoiCeres

Truyện của tác giả YaoiCeres - Trang 1

405 4 YaoiCeresWriting

Dư bi là mười sáu tuổi năm ấy lưu lạc quỷ cốc, uống qua canh Mạnh bà, liền tên của

151 4 YaoiCeresWriting

Hai cái thế giới là liên hợp hỗ động, bởi vì Lang Gia bảng thế giới mọi người làm một

325 9 YaoiCeresWriting

Một thiên chu ôn xem ảnh thể văn, đây là mới bắt đầu bối cảnh đại cương Sở hữu giang hồ

119 4 YaoiCeresFull

Chuyển thế lĩnh cùng cổ đại lĩnh lẫn nhau xuyên Cổ đại tuyến cùng hiện đại tuyến song khai Hai đời ôn

260 5 YaoiCeresFull

ps: Bổn văn tư thiết: 1 quỷ cốc tẩy trắng 2 chu tử thư không có đinh hạ thất khiếu tam

389 9 YaoiCeresWriting

Nếu chu tử thư trọng sinh trở lại bọn họ lần thứ hai cãi nhau thời điểm

2100 63 YaoiCeresWriting

Tập trung các đoản hoặc trung thiên , ôn chu chu ôn đều có nhưng chu ôn là chủ yếu

338 18 YaoiCeresWriting

Đi kịch bản 《 núi sông lệnh 》 《 Trần Tình Lệnh 》 Thời gian tuyến: Ôn khách hành, Ngụy Vô

430 12 YaoiCeresWriting

Dạo này tự nhiên mê thể loại như xem ảnh , trực tiếp .v.v. mà truyện trúng gu lại quá

1631 65 YaoiCeresWriting

chuyện ngắn tổng hợp