Trang chủTa Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

Đọc Truyện Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu - TruyenFic.Net

Đọc Truyện Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

Tác giả: vivusmile

Cập nhật: 22-04-2020

Đọc Truyện

Lý triều Series #2 Một mối tình đáng lẽ không nên tồn tại. Hoàng đế cũng được, vương gia cũng được, loạn lạc cũng được, tranh đấu cũng được. Tới lui, cũng xong một kiếp người. Truyện kể về thời Thăng Long vừa được dựng xây, nhà Lý chấn hưng Đại Cồ Việt, nối tiếp những Ngày Hoa Lư Ngược Gió.