Trang chủTa đây sẽ trả thù(XK)

Đọc Truyện Ta đây sẽ trả thù(XK) - TruyenFic.Net

Đọc Truyện Ta đây sẽ trả thù(XK)

Tác giả: SuieBaek

Cập nhật: 23-06-2018

Đọc Truyện

Xin sửa lại là :Cô gái sát thủ xk nhập vào nữ phụ bánh bèo!Lười kể lắm đọc đi roài biết nhá ;) Mị k biết kết cục nó là SE hay HE đâu!!!!