Trang chủ[NBN][BHTT] Lương Duyên Luyến.

Đọc Truyện [NBN][BHTT] Lương Duyên Luyến. - TruyenFic.Net

Đọc Truyện [NBN][BHTT] Lương Duyên Luyến.

Tác giả: 1368asd

Cập nhật: 02-08-2022

Đọc Truyện

Tác giả:Đông Lam Nhân vật: Tôn Thần Cơ( Thập thất) , Tử Huyền ( sư phụ) , Tịnh Tuyết, Lệ Sở, Mạc Ưng( Đại sư huynh), Mạc Khanh( Lục sư huynh), Lệ Yên Chi,..... Thể Loại: Xuyên không, nữ biến nam, cổ đại, dị giới, tiên - ma, HE . Văn Án: Nếu Nơi con người sau khi chết chính là sự tái sinh. Thì hà tất có địa ngục. Vốn dĩ chỉ là một linh hồn trôi dạt, lại bởi một lần không gian dị thường chuyển đổi con đường xuống địa ngục thành tái sinh. Cùng từ đó bắt đầu mối nghiệt duyên, cùng dây dưa trong vòng luẩn quẩn tranh đấu tiên ma. Sau làm một đại chiến thần , cuối cùng đều chỉ đưa tới ái nhân vạn dặm hồng trang tiễn nàng xuất giá.Duyên khởi duyên diệt đều là nghiệt duyên. Nàng - Tôn Thần Cơ.