Trang chủ Gia Đình Bán Muối =)))

Đọc Truyện <GOT7> Gia Đình Bán Muối =))) - TruyenFic.Net

Đọc Truyện Gia Đình Bán Muối =)))

Tác giả: pinkeupeacheu

Cập nhật: 09-06-2018

Đọc Truyện

Author : Bear >< Pairings : YugBam, Jark, JJP , YoungJae và một số couples quần chúng khác =))) Characters : Kim Yugyeom x BamBam , Wang Jackson x Mark Yien Tuan , Im Jaebum x Park Jinyoung , Lee Jongsuk x Choi YoungJae , ... Disclaimer : một số nhân vật quần chúng và couples phụ là idols của Bear =)))) Category : Funny, pink, no jams =)))) HE Summary : "Những vị tổng tài lạnh lùng, những đại mĩ thụ quyền lực, sẽ ra sao khi khám phá cuộc sống bỉ bựa của họ?"