Trang chủ[ĐM/EDIT] ĐỘC CHIẾM EM, ĐỂ EM TRẠCH

Đọc Truyện [ĐM/EDIT] ĐỘC CHIẾM EM, ĐỂ EM TRẠCH - TruyenFic.Net

Đọc Truyện [ĐM/EDIT] ĐỘC CHIẾM EM, ĐỂ EM TRẠCH

Tác giả: VanTinhCung

Cập nhật: 20-08-2021

Đọc Truyện

Tên gốc: 独占我,让我宅 Tác giả: Túy Thư Nam Phi Biên tập: Vân Tình Cung Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, ấm áp ngọt ngào ngốc moe, HE. Nhân vật: Thương Am x Du Dữu.