Trang chủ(Boruto) Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy?!!

Đọc Truyện (Boruto) Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy?!! - TruyenFic.Net

Đọc Truyện (Boruto) Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy?!!

Tác giả: HuongNguyn020

Cập nhật: 21-06-2020

Đọc Truyện

Boruto trong một lần làm nhiệm vụ, bị nhưng kẻ lạ mặt cho uống một thứ thuốc kì lạ,sau hôm đó cậu đã biến thành con gái, câu chuyện bắt đầu từ đây.^_^

Danh sách Chap - (Boruto) Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy?!!